Fundaţia Hand of Help, cu sediul în Botoșani, strada Pacea nr. 118, este înființată pe bază de statut autentificat în condițiile OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin sentința civilă nr. 173/1990 a Judecătoriei Botoșani.

Ca furnizor de servicii sociale, Fundația Hand of Help este acreditată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, potrivit Deciziei de Acreditare Nr. 303/16.04.2014 şi a Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000481 din 16.04.2014 .

Fundația Hand of Help Botoșani s-a dezvoltat ca o extensie a Misiunii HAND OF HELP INC. SUA. Acest proiect social a debutat, începând cu anul 1990, prin punerea în practică a viziunii fondatorilor – familiile Duduman și Boldea . Era perioada unui început de construcție a sistemului național de asistență socială, cu o legislație vagă și standarde de calitate nedefinite. În acest context a început misiunea fundației, având ca ideal – O mână de ajutor întinsă copiilor, familiilor și batrânilor aflați la răscruci de drumuri!

Interesul față de sectorul social s-a concretizat în dezvoltarea de proiecte de ajutorare socială pentru una din cele mai defavorizate zone ale țării – Regiunea Moldovei și nu numai , prin transporturi de ajutoare umanitare către spitale, maternități, creșe, grădinițe, cămine de copii și persoane cu dizabilități, azile de bătrâni, dar și construcții diverse precum biserici, case/locuințe pentru familii sărace .

Grupul țintă este reprezentat de următoarele categorii de beneficiari ai serviciilor sociale :

  • Copii, adolescenți și tineri aflați în diverse situații de risc social, marginalizare și excluziune socială: copii fără unul sau ambii părinți, copii cu părinții plecați în străinătate, proveniți din rețeau de asistență maternală, victime ale abandonului și părăsirii domiciliului de unul sau ambii părinți, adolescenți și tineri aflați în prag de abandon școlar din cauza situației socio-familiale, precum și cazuri de victime ale violenței domestice .

     

  • Persoane vârstnice izolate social, lipsite de venituri sau cu venituri insuficiente , singure şi fără sprijin familial .

     

  • Familii defavorizate sau aflate în stare de dependenţă socială, lipsite de venituri sau cu venituri insuficiente; persoane, precum și grupuri sociale, care la un moment dat se pot afla într-o situaţie de dificultate generatoare de marginalizare sau excluziune socială, în lipsa suportului acordat de familie sau comunitate.

     

  • Organizații fără scop patrimonial recunoscute prin lege (fundații, asociații, așezăminte sociale pentru persoane vulnerabile: copii, bătrâni, persoane cu dizabilități, biserici, așezăminte culturale și istorice, etc.)

License 1
License 1