Serviciul social cazare „CENTRUL DE PLASAMENT HAND OF HELP”, având cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de către FUNDAȚIA HAND OF HELP BOTOȘANI, cu sediul în Botoșani, Str. Pacea Nr.118 - cod unic înregistrare fiscală 3792045, furnizor privat de servicii sociale acreditat potrivit Deciziei de Acreditare Nr. 303/16.04.2014 şi a Certificatului de Acreditare seria AF nr. 000481 din 16.04.2014.

Rezultatul implementării Strategiei Sociale a Fundației este reprezentat de Centrul de Plasament modernizat ca o structură de cinci Module Familiale, amplasate în construcțiia de pe terenul situat în Botoșani, Strada Pacea Nr. 118, astfel :

 • Modul Familial - VIRGINIA`S HOUSE
 • Modul Familial - DUMITRU`S HOUSE
 • Modul Familial - HOUSE OF PEACE
 • Modul Familial - HOUSE OF JOY
 • Modul Familial - HOUSE OF HOPE

Principiile care stau la baza prestării serviciilor sociale furnizate sunt:

 • respectarea şi interesului superior al copiilor și tinerilor
 • protejarea şi promovarea drepturilor beneficiarilor
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare
 • deschiderea către comunitate
 • ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare a acesteia
 • facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane
 • promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare
 • preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie
 • încurajarea iniţiativelor individuale şi a implicării active a beneficiarilor
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare
 • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale
 • primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială
 • colaborarea fiecărui modul de tip familial cu serviciul public de asistenţă socială.

Obiectivele Generale care asigură implementarea şi respectarea principiilor enumerate:

OG - 1

Promovarea şi respectarea tuturor drepturilor şi libertăţilor civile ale copiilor.

OG - 2

Calitate maximă a activităţilor sociale strategice acreditate şi furnizate, precum și creşterea accesului fiecărui copil la toate aceste activităţi şi adaptarea acestora la nevoile copiilor.

OG - 3

Promovarea unui climat « sănătos şi sigur » favorabil dezvoltării normale a beneficiarului și reintegrării acestuia în comunitate.

OG - 4

Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor, care urmează să părăsească "VIRGINIA„S HOUSE .

OG – 5

Sprijinirea familiei naturale în exercitarea responsabilităţilor parentale, care îi revin, prin acordarea de consiliere şi suport alimentar, material sau financiar pentru prevenirea fenomenelor care pot determina intrarea copilului în dificultate.

OG – 6

Dezvolarea capacităţii de intervenţie a specialiştilor Fundației în colaborare cu specialiști din alte ONG-uri sau instituții specializate.

 

Parteneriate :

Fundația Hand of Help și-a creat o identitate bine definită, susținând colaborarea şi parteneriatele intra-sectoriale și cele extra-sectoriale, ca beneficiu pentru sănătatea şi vitalitatea întregii activități. Așadar, prin activitățile de parteneriat desfășurate, organizația noastră a obținut rezultate atât pentru beneficiarii de servicii sociale ( activităţi şi servicii noi sau îmbunătăţite prin care rezolvă mai bine problemele complexe ale beneficiarilor, precum violenţa în familie, marginalizarea unor grupuri defavorizate sau cu dizabilităţi, consumul de droguri, protecţia mediului, siguranţa comunităţii, etc ), cât și pentru membrii de personal (cursuri de consilere și formare profesională continuă).

 • Hand of Help Inc. Watertown 1012 S 3RD ST Wisconsin – SUA 
 • Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale  
 • AJPIS Botoșani 
 • AJOFM Botoșani  
 • Consiliul Județean Botoșani 
 • DGASPC – Botoșani, Suceava, Iași, Bacău 
 • Unități de învățământ preșcolar șșcolar 
 • Asociația Starr – România 
 • Alte ONG-uri din țară și străinătate 
 • Companii cu capital privat din județele Botoșani, Suceava. 

 

Activități strategice

 

A.1 Cazare pentru perioada prevăzută de măsura de protecţie

     

     

  

      

 

A.2 Masă, hrană caldă

    

    

      

 

A.3 Asistenţă Medicală şi Îngrijire Personală

         

                       

 

A.4 Curăţenie şi Menaj

                     

            

     

                                                                    

 A.5 Educare şi Supraveghere 

    

      

                   

 

                                                                                                               A.6 Dezvoltare Abilităţi de Viaţă Independentă

                          

         

    

             

   A.7 Socializare şi Activităţi Culturale

  

    

     

 

  A.8 Reintegrare Familială şi Comunitară

    

           

 

 

Fundația Hand of Help – a oferit servici sociale unui număr de 438 beneficiari din 8 județe ale țării (Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Constanța, Dolj).

 

Perioada 2005 – 2019

 • Diminuarea cu 35 % a duratei de ședere a copiilor în Centru Plasament - media până la maxim 4,5 ani
 • Număr beneficiari proveniți de la AMP - 15
 • Număr beneficiari integrați – familia naturală - 106
 • Număr tineri integrați socio-profesional - 142
 • Număr tineri susținuți în apartamente de Tranziție - 49
 • Prevenirea institutionalizarii, marginalizarii sociale, excluziune, tranziție spre comunitate
 • Număr tineri căsătoriți fără revenire în sistem a urmasilor - 73
 • Număr familii de plasament identificate de specialiștii Fundației - 16
 • Număr familii adoptive - 4
 • Număr tineri susținuti la Studii Universitare - 14 (postlicela, student, master)
 • Nici un abandon școlar, prin susținerea copiilor la toate formele și nivelurile de învățământ
 • Toți tinerii încurajați să lucreze, consiliați și îndrumați profesional, integrați pe piața forței de muncă
 • O parte din tinerii ce au beneficiat de serviciile sociale păstrează legătura cu organizația noastră, unii devenind sponsori ai proiectului nostru social