PROIECTE DE VIITOR

În lumina noului cadru legislativ adoptat la începutul anului 2019, Fundația Hand of Help a adoptat DECIZIA de a-și re-organiza serviciile sociale administrate în acord cu legislația în domeniu, în scopul alinierii acestora la noile modele și exigențe de îngrijire a copiilor și tinerilor aflați în situație de risc social, prin accesarea de fonduri europene derulate de programul POR – 2020 - Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi socială, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local.

 

Planul Strategic de Reorgnizare a Serviciilor Sociale

este construit pe următoarele direcții de acțiune:

 

 1. Închiderea Centrului de Plasament Hand of Help până la finele anului 2023.
 2. Realizarea de noi servicii pentru beneficiari (copii, tineri, familii), alternative centrului de tip rezidențial administrat de furnizor, astfel:

 

Dezvoltarea umătoarelor servicii de zi: situate în Botoșani, Str. Pacea Nr. 118, clădire corp B:

 

 • Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți (8891CZ-C-II);

 • Capacitatea centrului de zi va fi de 30 de beneficiari din comunitate

 • Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii (8899CZ-F-I).

 • Capacitatea centrului de zi va fi de 30 de beneficiari proveniți din cele 4 CTF – uri în cadrul programului de sprijin post-reintegrare, precum și beneficiari din comunitate.

 

Construirea, dotarea și funcționarea a patru Case de Tip Familial pentru copii – 8790CR-C-I, conform Standardelor de calitate în vigoare, pentru un numar de 48 de copii/tineri/casă în municipiul Botoșani, având următoarele sedii :

 • 1 casă tip familial HOUSE OF PEACE - Botoșani, Str. Aleea Iacob Iacobovici nr. 7 S
 • 1 casă tip familial DUMITRU`S HOUSE - Botoșani, Str. Anastasie Bașotă nr. 11
 • 1 casă tip familial HOUSE OF JOY - Botoșani, Str. Constantin Dracsini
 • 1 casă tip familial HOUSE OF HOPE - Botoșani, Str. Constantin Dracsini

 

 • Pentru a exclude sau minimaliza riscul separării de comunitare, aceste servicii sunt amplasate în comunitate, ținând cont de existența mijloacelor de transport în comun, distanța până la unitățile de învățământ, spital, market, astfel încât să permită accesul facil către acestea.
 • Spațiul locativ din noile CTF -uri va acoperi necesitățile esențiale de odihnă, igienă, preparare a hranei, educație și asigură exigențele minimale pentru un număr de maximum 12 copii/ casă de tip familial, pentru care a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgență sau, după caz, a plasamentului.
 • Noile CTF - uri vor deține spații exterioare, de exemplu, curte, grădină, care vor asigura protecția copiilor într-un mod discret .
 • Implicarea în programe de formare profesională a angajaților care vor lucra în noile servicii sociale – case de tip familial și centrele de zi.
 • Reevaluarea situației psiho-socio-familiale a celor 68 de copii/tineri, beneficiari în prezent ai centrului de plasament Hand of Help Botoșani.
 • Promovarea activităților și implementării planului de închidere prin organizarea de campanii de sensibilizare a problematicii copilului aflat în dificultate cât și informarea comunității despre construirea celor 4 case de tip familial, 1 conferință de presă pentru a mediatiza acest proiect social.

3.Transferul beneficiarilor în noile servicii sociale înființate,      la finele anului 2023 și găsirea de soluții în vederea reintegrării și inserției sociale.