PARTENERIATE

ALE FUNDAȚIEI ȘI CENTRULUI DE PLASAMENT HAND OF HELP

ANUL 2019 – 2020

 

Parteneri implicaţi 

 

Documentul 

 

Formă parteneriat 

 

 

  1. Sectorul public local şi central de specialitate: 

 

 

 

Consiliul Judeţean  

Botoşani 

 

 

 

* convenţia 

8557/30.06.2020 

 

 

 

rezolvarea unor aspecte specifice care privesc socializarea, 

   reintegrarea si reinsertia sociala a copiilor şi 

   tinerilor beneficiari ai fundaţiei noastre; 

initierea unor acţiuni comune care să ducă la 

   implementarea strategiei aprobate la nivel naţional ; 

* implementare de proiecte în domeniul protecţiei şi 

   promovării drepturilor copilului . 

D.G.A.S.P.C 

Botoşani 

 

convenţia   

6749/19.03.2019 

 

* identificarea posibilităţilor de sprijin şi asistenţă în 

  activitatea de promovare şi aparare a drepturilor 

  copiilor, de socializare, reintegrare şi consiliere a 

  copiilor şi tinerilor aflaţîn dificultate. 

D.G.A.S.P.C 

Suceava 

 

* convenţia 67810/22.03.2019 

* identificarea posibilităţilor de sprijin şi asistenţă în 

  activitatea de promovare si apărare a drepturilor 

  copiilor, de socializare, reintegrare şi consiliere a 

  copiilor aflati în dificultate. 

D.G.A.S.P.C 

Iasi 

 

* convenţia 26166/26.10.2017 

 

* identificarea posibilităţilor de sprijin şi asistenţă în 

  activitatea de promovare si apărare a drepturilor 

  copiilor, de socializare, reintegrare şi consiliere a 

  copiilor aflati în dificultate. 

D.G.A.S.P.C 

Bacău 

 

convenţia 2344/09.01.2019 

 

* identificarea posibilitatilor de sprijin şi asistenţă în 

  activitatea de promovare şi aparare a drepturilor 

  copiilor, de socializare, reintegrare şi consiliere a 

  copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate. 

M.M.J. 

prin A.J.P.I.S Botoșani 

convenţia nr.     1.024/30.01.2020 

 

finanţarea organizatiei noastre cu o subventie în 

   suma  de 250 lei/benficiar/luna, pentru  un numar 

   mediu de 70 beneficiari, conf. Legii nr.34/1998 . 

A.J.O.F.M Botoşani 

 

convenţia nr. 8901/27.03.2019 

 

* servicii de informare şi consiliere profesională a 

   tinerilor aflaţîn căutarea unui loc de muncă; 

* asigurarea serviciilor de mediere a muncii şi formare 

   profesională; 

 

  1. Sectorul Nonguvernamental (ONG): 

 

Hand of Help Inc. SUA 

Watertown, Wisconsin SUA 

 

* contract       de finanţare nerambursabilă 

91/07.01.2019 

finanţarea realizării misiunii,  scopului şi obiectivelor 

  de asistenţă sociala a organizaţiei; 

 

 

Asociatia "STAR" Romania 

Botoşani 

 

 

 

* convenţia  

78/16.10.2012 

 

 

* pregătirea integrării sociale a tinerilor peste 18 ani : 

- găzduire temporară în locuinţe de tip   familial 

(apartamente)amplasate în comunitate; 

-  sprijin de specialitate şi participativ în aceasta faza 

a integrării ; 

- socializarea tinerilor peste 18 ani ; 

integrarea socio-profesională a tinerilor ;  

Asociaţia “VIS DE ARTIST” Romania  

Botoşani 

* convenţia  

6/08.08.2018 

 

*dezvoltarea muzicala a copiilor si tinerilor cu abilitati artistice prin participarea la worrkshop-uri specifice ; 

*desfasurarea de ateliere muzicale in vederea pregatirii unor actiuni artistice la nivel comunitar . 

3.  Instituţii publice : 

a) Instituţii de învăţământ şi cultură 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Botoşani 

 

convenţia 

10852/20.09.2019 

 

 

înscrierea copiilor/tinerilor proveniţi din 

centrul de plasament în diferite forme de 

învăţământ ; 

activităţi comune de educare şi de prevenire a 

abandonului şcolar ; 

Biblioteca Judeţeană 

"Mihai Eminescu" 

Botoşani 

* convenţia 423/19.03.2019 

iniţierea unor activităţi comune care să conducă la 

educarea şinstruirea copiilor ştinerilor beneficiari 

de servicii sociale în cadrul fundaţiei. 

Memorialul Ipoteşti 

 – Centrul National de Studii - 

"Mihai Eminescu"Botoşani 

 

convenţia 955/21.03.2017 

 

iniţierea şînsuşirea meşteşugurilor tradiţionale de 

tre copii beneficiari ai serviciilor sociale furnizate 

de Fundaţia Hand of Help. 

Muzeul Judeţean 

Botoşani 

 

 

convenţia  4557/04.12.2019 

 

iniţierea unor activităţi comune care să conducă la 

socializarea copiilor ştinerilor beneficiari de servicii 

sociale în cadrul fundaţiei. 

activităţi de cunoaştere a societăţii, naturii istoriei 

trecute; 

Palatul Copiilor Botoşani 

 

*convenţia 

892/21.10.2018 

iniţierea unor activităţi comune care să conducă la 

dobândirea unor abilităţi practice a copiilor şi 

tinerilor din centrul nostru de plasament ; 

Şcoala Gimnazială Sf. Maria Botoşani 

 

convenţia 

1225/31.08.2017 

activităţi de educaţie şinstruire formală şi 

informală, orientare şcolară. 

activităţi şcolare specifice unităţilor de 

învăţământ 

Şcoala Profesională  Sf.Stelian Botoşani 

 

* convenţia 

1175/21.11.2018 

* activităţi instructiv-educative şi de socalizare 

* activităţi de integrare a elevilor cu cerinte educative spciale 

Şcoala Gimnazială nr. 17 Botoşani 

 

convenţia 

1330/31.08.2017 

activităţi de socializare şi recreere cu alţi copii 

aparţinând familiilor din cadrul comunităţii 

locale ; 

Liceul Program Sportiv 

Botoşani 

 

convenţia 

3367/31.08.2017 

 

activităţi extracuriculare care să contribuie la 

dezvoltarea personală a elevilor 

Liceul Teoretic - “Nicolae Iorga” 

Botoşani 

 

 

convenţia 

3030/31.08.2017 

 

activităţi de socializare şi recreere cu alţi copii 

aparţinând familiilor din cadrul comunităţii  

locale ; 

Liceul  “Stefan Luchian” 

Botoşani 

convenţia 

461/04.12.2017 

 

activităţi de socializare şi recreere cu alţi copii 

aparţinând familiilor din cadrul comunităţii  

locale ; 

 

Liceul Teoretic Filadelfia 

Suceava 

* convenţia 

497/11.12.2017 

 

* activităţi de socializare şi recreere cu alţi copii 

aparţinând familiilor din cadrul comunităţii  

locale ; 

 

Liceul A.T. Laurian Botosani 

* convenţia 

35/02.02.2018 

 * activităţi de educaţie şi instruire formală şi 

informală, orientare şcolară. 

* activităţi şcolare specifice unităţilor de 

învăţământ 

 

 

b) Instituţii Ordine Publică : 

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani 

 

* convenţia 

139/15.04.2008 

-perioadă nedeterminată- 

 

* informarea şi conştientizarea copiilor/tinerilor în ce 

priveşte riscurile implicării în fapte antisociale ca 

victime sau autori de infracţiuni; 

* reducerea riscului de victimizare în randul tinerilor 

din centrul de plasament Hand of Help; 

Agenţia Naţională Antidrog 

Centru de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog 

* convenţia 1887009/21.03.2006 

-perioadă nedeterminată - 

* programe sau acţiuni comune privind consumul de 

droguri, alcool, tutun şi a altor tipuri de dependenţe 

în rândul copiilor/tinerilor; 

Inspectoratul Situaţii de Urgenţă „N. Iorga”  

Botoşani 

*convenţia 

1302330/06.02.2020  

*acţiuni privind informarea beneficiarilor şi a personalului asupra cunoaşterii tipurilor de risc, a formelor de manifestare, a măsurilor de protecţie şi a modului de acţiune şi comportare în situaţii de urgenţă . 

 

C) Instituţii Sănătate Publică : 

 

Cabinet Individual Medical 

DR. Liliana Curteanu 

 

 

convenţia nr. 18/25.08.2017 

 

 

* realizarea de servicii medicale, înscriere medic 

familie; 

* consultaţii medicale ce privesc medicina de familie; 

* asigurarea benficiarilor de servicii sociale cu toate 

drepturile ce decurg din calitatea de asigurat medical. 

Cabinet Individual Medical 

DR. Dinu Azamfire 

 

convenţia nr. 01/27.09.2018 

 

* realizarea de intervenţii medicale dentare pentru 

beneficiarii de servicii sociale la un preţ rezonabil.