Parteneri:

 • Hand Of Help Inc. Watertown 1012 S 3RD ST Wisconsin – SUA
 • European Mission - Olanda
 • Alte ONG-uri din tara si strainatate
 • Companii cu capital privat din judeȚele BotoȘani, Suceava.

Descriere:

Programul Brother`s Keeper - se adresează familiilor și persoanelor vulnerabile: copii aflați în situații de risc social și pericol de instituționalizare, vârstnici, persoane singure, orfane sau văduve, persoane abandonate, persoane cu diverse grade de dizabilitate, familii dezorganizate, etc.) cu venituri insuficiente, aflate în dificultăți sociale temporare și care nu-si pot acoperi nevoile minime de existență.

 • Proiect ”Ajutor Financiar” - acordarea unor ajutoare bănești pentru acoperirea unor nevoi imediate pentru familii, persoane vulnerabile aflate în situații de risc social sau chiar marginalizare și excluziune socială.
 • Proiect “Ajutor Alimentar” - urmărește asigurarea unor colete alimentare familiilor sau persoanelor singure, care nu-și pot asigura din veniturile proprii necesarul lunar de alimente de bază.
 • Proiect “Ajutor Material” - acordarea de ajutor material divers (îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament, pături, materiale igienico-sanitare, instrumentar pentru persoane cu dizabilități, materiale de construcții, instalații diverse – pentru reabilitare, extinderera de locuințe pentru a crea un ambient familial adecvat dezvoltării armonioase a unei familii.

 

   

 

Tipuri de ajutoare acordate:

 • ajutoare post integrare pentru foștii beneficiari ai centrului de plasament;
 • ajutoare menţinerea legăturilor familiale;
 • ajutoare achiziți vaci pentru lapte ca sursă de hrană a familiei;
 • ajutoare pentru asigurarea de utilități, săparea de fântâni și puțuri de apă;
 • ajutoare sociale pentru tineri aflați la studii universitare în țară și străinătate;
 • ajutoare pentru medicamente și servicii medicale;
 • ajutoare pentru încălzire/lemne de foc/întreținere locuințe;
 • ajutoare îmbunătățire a condițiilor de locuit;
 • ajutoare de căsătorie pentru tineri aflati în dificultăți sociale;
 • ajutoare de deces;
 • ajutoare sociale diverse.

  

  

    

 

REZULTATELE PREVENIRII

marginalizării, excluziunii sociale și instituționalizării copiilor /tinerilor

aflați în situații de risc social

 

Perioada 2005 – 2019

 • Număr Tineri – în apartamente Tranziție - 49 tineri
 • Surse de hrană – 132 vaci cu lapte pentru un numar de - 132 familii, 808 COPII
 • Surse de apă – 25 fantani, - 25 familii, 95 COPII
 • Refaceri/îmbunătățiri /extinderi/construcții locuințe – 163 familii, 674 COPII
 • Ajutor constant pos-integrare pentru toți cei care au părăsit sistemul de protecție – asigurat tuturor beneficiarilor – din fonduri proprii – minim 3 salarii medii brute pe țară, sprijin pentru dobîndirea unei locuințe, loc de muncă, etc.
 • Un număr anual de peste 200 familii sprijinite cu colete alimente de bază, îmbrăcăminte și încalțăminte, lemne de foc, servicii medicale, plată utilități etc.